About

Lorem İpsum – dizayn nəşrlərində istifadə olunan düzgün olmayan mətndir. Dəqiq quruluşa malik olmayan bu mətn latincada hələ XVI əsrdə öz qəlib formasını almışdır. Həmin zamanlarda naməlum bir çapçı Lorem Ipsum`dan istifadə edərək müxtəlif ölçü və formalarda şriftlər kolleksiyası yaratdı və öz nümunələrini çap elədi. Loprem Ipsum əsaslı dəyişikliklərə məruz qalmadan beş əsr yaşadı, hətta bu gün elektron və çap resurslarında öz yerini tutdu. 1960-cı illərdə Letraset vərəqlərinin Lorem Ipsum nümunələri ilə çap olunması onu bizim dövrümüzdə məşhurlaşdırdı. Son zamanlarda da “Aldus PageMarker” proqramının elektron versiyasında Lorem Ipsum qəliblərinə rast gəlmək olar.

Niyə istifadə edirik?
Dizaynın qiymətləndirilməsində, oxunan mətnin quruluşu oxucunun diqqətini yayındırması bir həqiqətdir. Lorem Ipsum istifadə etmənin əsas məqsədi odur ki, “bura mətn gələcək, bura mətn gələcək” yazmaq əvəzinə, oxucunun diqqətini təkrarlanmayan və qeyri standart mətnlə yayındırmamaqdır. İndi bir çox proqramların elektron versiyalarında və elektron səhifə redaktorlarının işlərində Lorem Ipsumdan istifadə edilir. Lorem Ipsum açar sözlər ilə mətn axtarıldığında, hələ nə qədər elektron resursların həyatlarının başlanğıcının şahidi oluruq. Bu illər ərzində Lorem Ipsumun müxtəlif variantları yaranmışdır. Bəzi versiyalar səhv nəticəsində, bəziləri isə bilərəkdən (yumorlu variantlar) yaranmışdır.